Specialitete
  • Postrv po tržaško
Morske jedi
  • Orada
  • Brancin
  • Ocvrti kalamari
  • Kalamari na žaru
  • Polnjeni kalamari
  • Polnjeni kalamari z gamberi